Program Olomouckých kulturních prázdnin 2016

30. Červen
20:00 hod.
Místo konání: 
U Terezské brány
30. Červen
16:00 hod.
Místo konání: 
U Terezské brány
7. Červenec
20:00 hod.
Místo konání: 
Nádvoří radnice
15. Červenec
20:00 hod.
Místo konání: 
Kongresový sál hotelu Clarion Olomouc
21. Červenec
20:00 hod.
Místo konání: 
U Terezské brány
21. Červenec
16:00 hod.
3. Srpen
20:00 hod.
Místo konání: 
Nádvoří radnice
12. Srpen
20:00 hod.
Místo konání: 
Nádvoří radnice
18. Srpen
20:00 hod.
Místo konání: 
U Terezské brány
18. Srpen
16:00 hod.
25. Srpen
20:00 hod.
Místo konání: 
U Terezské brány
25. Srpen
16:00 hod.
31. Srpen
20:00 hod.
Místo konání: 
U Terezské brány

Galerie Caesar


30. 6.–28. 7. 2016
Milan Klimeš (1945–2013) – Figura – Krajina – Geometrie 

Malíř a kreslíř, básník, režisér recitálů poezie, kurátor, dokumentarista, archivář zvukových a vizuálních dokumentů. 

2. 8.–29. 8. 2016
Adam Szentpétery (SK) - obrazy

Adam Szentpétery je jednou z nejdůležitějších osobností slovenské geometrické malby. Umělec ve svých dílech propojuje striktnost geometrického projevu s malířským rukopisem.

 

www.galeriecaesar.cz

Galerie Mona Lisa

14.6. - 30.7. - Třilamři

společná výstava malíře a grafika Aleše Lamra a jeho 2 synů - Hanuše
(šperkaře) a Jana (malíře a grafika)

2.8. - 10.9. - Jiří Anderle

Expozice k 80. narozeninám významného českého umělce
v Galerii Mona LIsa

 

Mona Lisa